Vì sao đây là thời điểm nhà đầu tư “đi săn” bất động sản phía Tây Hà Nội?